Кога се прави превод и легализация на документ?

Обмисляте развиване на бизнес или кандидатстване за работа в чужбина.

Всичко това е свързано с много документи, които не знаете как да оформите и това е моментът, когато е необходимо да се направи превод и легализация от Compass98.com на документ. За да се признае даден документ от България към чужбина или обратно, е важно услугите по оформянето му, да бъдат извършени от оторизирана фирма. На Compass98.com ще намерите търсените преводачески услуги, като фирмата е със сключен договор с Министерството на външните работи, благодарение на което е оторизирана за извършването на преводи и легализация на документи от всички ведомства.

Кога се прави превод и легализация на документ?

Легализацията е нужна, за да се удостовери превода на официален документ или за да се признае документ, издаден от страната към чужбина. Документите, които се оформят с апостил, следва да бъдат преведени по един от следните начини: с консулски или дипломатически служител в дадената държава, или от оторизирана агенция за преводи. Как се прави заверката на преводи? Това се случва в сектор „Легализация и заверки“ в дирекция АОБЧГ на Министерството на външните работи в България.

Страните, с които България е със сключени договори за правна помощ, което освобождава от необходимостта за легализация на документите, които биват признати от българските институции и имат нужда само от превод. За останалите държави, когато документите не могат да бъдат снабдени с апостил, се налага те да бъдат легализирани. Това се прави със заверка от Министерството на външните работи на държавата, от която идва документа.

Когато се налага издаване на публичен документ, като например общински или фирмен, който трябва да бъде легализиран в чужбина, е добре да посочите за тази необходимост, за да може документът да се оформи подобаващо – с необходимия правоъгълен печат. Повече за оторизираната агенция за превод и легализация на документи, вижте в Compass98.com и в случай на нужда от подобни услуги, можете да си спестите и време и рискове.