Радостина Стоянова

Конкуренция и конкурентоспособност на фирмите

13456 Всяка фирма осъществява дейността си в една непостоянна външна среда, а не изолирана от всичко. Елементите на тази среда са потребители, доставчици, посредници и най-вече нейните конкуренти. Конкуренцията е една постоянна битка за надмощие и всяка фирма осъществява дейността си на пазар в условия на конкуренция и съперничество. Всяка се стреми да бъде с едни гърди на пред от конкурентите си. Именно конкуренцията е в основата на целия механизъм на пазарното стопанство.
В зависимост от това или на база на пазарните конкуренти различаваме следните видове:

Чиста (съвършена) конкуренция, която се характеризира с голям брой предприятия, продаващи еднакви стоки. Маркетинга тук се характеризира със слаб контрол над цените и значителни разходи за реклама.

Монопол- той е пълна противоположност на чистата конкуренция. При него има един производител, който напълно контролира цената, качеството и условията на продажба.

Монополистична конкуренция– тя не се среща в чист вид. Има голям брой производители, предлагащи оригинални стоки, със свой предимства и полезност.

Олигопол- вид несъвършенна конкуренция. При него основния дял от пазара принадлежи на няколко фирми, те пазят тези дялове с помощта на патентна защита на стоката си.
В конкурентната среда фирмите излизат на друго равнище на работа. Конкуренцията е най- важния фактор на маркетинговата среда и фирмите се стремят да заемат най- изгодното за тях положение спрямо конкурентите. Те трябва непрекъснато да се стремят да имат конкурентно преимущество ч/з ефективно производство, добър маркетинг, действаща рекламна кампания и работа с потребителите. Трябва много добре да се изучават и наблюдават конкурентите за да се открият техните слаби страни и да се атакуват точно там и в подходящия момент. Затова фирмата трябва да разработи своя стратегия на поведение на пазара с отчитане на очакваната реакция на конкурентите. Създаването на конкурентни предимства е свързано с разработване на комплексни мерки в областта на стоките, пласмента, цените, стимулите и т.н. Чрез тях трябва да се осигури превъзходство над аналогичните действия на конкурентите.
Без да подценяваме другите фактори, но в момента цената и качеството се считат за най-важните конкурентни фактори.

В това динамично време в което живеем, всичко търпи промяна. Дори и конкурентната борба търси и търпи нововъведения. Конкуренцията преминава в сътрудничество, а маркетинга открива нови нива на изтъкване на преимуществата.

Подобни статии

  • Модерната визия на съвременния дом налага модерен дизайн и в мека мебел. Това до голяма степен е свързано с желаната многофункционалност. Съществува изискване, при което в резултат на малко мебели може да се постигне голяма полза. Друга водеща тенденция е…
  • Камери, които записват какво се случва, най-често се слагат на места, където има много хора. Заведенията за обществено хранене (ресторанти, барове, закусвални, като тук трябва да причислим и музикалните клубове) не са никакво изключение от правилото. Въпросът е защо? Помещенията…
  • Защо трябва да предпочетем PVC дограмата за нашия дом? Модерната епоха, в която живеем, предполага разработването на все по-еволюирали технологии в строителството. Изборът на качествена дограма е основен фактор при пестенето на електроенергия в домакинството и поради тази причина всеки…